Maapinna temperatuur.

Maapinna temperatuur on õhutemperatuur, mis on mõõdetud maapinna lähedalt, umbes viieteistkümne sentimeetri kõrguselt maapinnast.
Maapinna temperatuuri mõõdetakse eraldi anduri ja tarkvaraga, mis on kokku liidetud WS3080 ilmajaama näitudega.
Maapinna temperatuuri näitu uuendatakse 15minutilise intervalliga.
Maapinna temperatuuri mõõdab DS1820 andur.