Mis on kastepunkt?

Kastepunkt (ehk kastepunkti temperatuur) - temperatuur, milleni tuleks õhutemperatuuri alandada, et õhus olev veeaur hakkaks veelduma ehk kondenseeruma.
Kui maapinna temperatuur langeb öösel allapoole kastepunkti temperatuuri, hakkab õhus olev veeaur murule ja taimedele kondenseeruma, tekkib kaste.
Kui tõusvad õhuvoolud jõuavad kõrgusele, kus kerkiva õhu temperatuur langeb kastepunktini, veeldub tõusvas õhus olev aur, muutudes mikroskoopilisteks veepiiskadeks, algab pilvede teke.
Kui teame näiteks, et meteoroloogiajaamade mõõtmiskõrgusel ehk 2 m maapinnast on sooja 27 kraadi, õhutemperatuur langeb 6°C kilomeetri tõusu kohta ja kastepunkti temperatuur on 21°C, saame lihtsalt arvutada pilvede alumise piiri ligikaudse kõrguse. Maapinnalt tõusma hakkav 27-kraadine õhk saavutab 6°C kilomeetri tõusu kohta jahtudes umbes 1 km kõrgusel kastepunkti temperatuuri 21°C ning seal algab ka pilvede teke. Seega, antud oludes on rünkpilvede alumine piir ligikaudu 1000 m kõrgusel.